Uvod u predavanja

:article_765_contents_8063_original.jpg
<<< VAŽNO OBAVEŠTENJE >>>

Poštovani,
U "Sl. glasniku RS" br 23/2016 od 7. marta 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike po osnovu kojeg vas obaveštavamo da u toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.Uvod u programe

Svi programi koji se nalaze na platformi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i služe za sticanje bodova neophodnih za obnavljanje licence.

Trudimo se da ponuđeni programi budu prilagođeni svim profilima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Za svaki program KE na platformi postoje osnovne informacije i potrebna literatura za polaganje online testa.

Sva predavanja:


Poremećaji telesne posture - osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
05 Mar 2020
02 Mar 2021
Zdravstvena nega dece sa opekotinama
05 Mar 2020
02 Mar 2021
Hiposideremijska anemija
05 Mar 2020
02 Mar 2021
Efikasnost diosmina u terapiji hemoroida
05 Mar 2020
02 Mar 2021
Virusi morbila, mumpsa i rubele
05 Mar 2020
02 Mar 2021
Virusne vakcine i uloga i značaj interferona kod virusnih infekcija
05 Mar 2020
02 Mar 2021
Profilaksa i terapija virusnih bolesti
05 Mar 2020
02 Mar 2021
Zaštita zdravlja i bezbednost na radu - osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
23 Aug 2019
19 Aug 2020
Zdravstvena nega obolelih od dijabetične retinopatije
23 Aug 2019
19 Aug 2020
Preoperativna zdravstvena nega bubrežnih i uroloških bolesnika
23 Aug 2019
19 Aug 2020
Preventivni značaj i specifičnosti sistematskih pregleda kod dece mlađeg školskog uzrasta
23 Aug 2019
19 Aug 2020
Herpes virusne infekcije
23 Aug 2019
19 Aug 2020