Uvod u predavanja

:article_765_contents_8063_original.jpg
<<< VAŽNO OBAVEŠTENJE >>>

Poštovani,
U "Sl. glasniku RS" br 23/2016 od 7. marta 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike po osnovu kojeg vas obaveštavamo da u toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.Uvod u programe

Svi programi koji se nalaze na platformi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i služe za sticanje bodova neophodnih za obnavljanje licence.

Trudimo se da ponuđeni programi budu prilagođeni svim profilima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Za svaki program KE na platformi postoje osnovne informacije i potrebna literatura za polaganje online testa.

Sva predavanja:


Značaj zdravstvenih radnika u prevenciji melanoma
14 Mar 2024
11 Mar 2025
Profilaktičke mere u radu strukovnog kozmetičara
14 Mar 2024
11 Mar 2025
Aktuelnosti u dijagnostici i lečenju astme odraslih
14 Mar 2024
11 Mar 2025
Aktuelnosti u menadžmentu sepse
14 Mar 2024
11 Mar 2025
Intervencije zdravstvene nege u potvrdi dijagnoze zaraznih bolesti
14 Mar 2024
11 Mar 2025
Osnovi prevencije bolničkih infekcija
14 Mar 2024
11 Mar 2025
Farmakoterapija: opšta znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
14 Mar 2024
11 Mar 2025
Shizofreni poremećaji - osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
14 Mar 2024
11 Mar 2025