O nama

Udruženje građana “Organizacija za promociju i unapređenje zdravlja OPUZ” je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promocije i unapređenja zdravlja i profesionalnog razvoja zdravstvenih radnika i saradnika kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju.


Ciljevi udruženja su:

- Podizanje opšte svesti javnosti o važnosti ljudskog zdravlja i očuvanja istog kroz edukaciju pojedinaca o značaju preventivnih mera u očuvanju zdravlja, i podsticaj da pojedinci učine korak napred za ostvarivanje svojih prava na zdraviji život učestvujući u uređenju i stvaranju uslova u kojima žive, a koji u velikoj meri utiču na opšte zdravlje ljudi.

- Unapređenje kvaliteta  fizičkog i mentalnog zdravlja ljudi kao i promocija zdrave hrane.

- Razvoj stvaralaštva na polju zdravstvenih pitanja i afirmacija volonterskog stvaralaštva kroz izradu i realizaciju jasnih, razvojno orijentisanih i opšte korisnih programa.

- Saradnja sa srodnim nevladinim organizacijama, udruženjima građana i humanitarnim organizacijama, kao i saradnja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u realizaciji projekata.