Borisav Mandić MD

Ovim putem se zahvaljujemo Borisavu Mandiću MD, hirurgu na profesionalnoj podršci.

Borisav Mandić je stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u lečenju pacijenata sa hroničnim 
ranama.

Ukratko o partneru udruženja:

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1980. godine.

Tokom studija proveo 2 letnje prakse 1978. i 1979. godine na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Krč u Pragu, kod Prof.Dr Libora Hejhala.

Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine.
Radio u Medicinskom centru Gornji Milanovac od 05.01.1981. do 03.09.1995.

Potom osnovao Specijalističku hiruršku ordinaciju „Mandić“ Gornji Milanovac koja je radila od 03.09.1995. do 01.08.2005,gde je za to vreme imao preko 20000 pacijenata.

Lečenjem hroničnih rana savremenim oblogama počeo da se bavi 1996.godine.

Na Kongresu hirurga Jugoslavije 2001.godine prikazao lečenje dubokih dekubitalnih rana i venskih ulceracija oblogama Varihesive i Kaltostat (apstrakt objavljen u Acta Chirurgica Iugoslavica Suppl.1 יִ01:248)

Osnovao Specijalističku hiruršku ordinaciju „Pionirski grad“ Dr Borisav Mandić,Beograd, koja je radila od 01.08.2005.do 01.09.2007. 

U Visokoj medicinskoj školi „Milutin Milanković“, Beograd, na predmetu „Hirurgija“ , radio od 01.09.2007. do 01.08.2008.

Od 01.08.2008.zaposlen u Domu zdravlja „Dr Ristić“ Novi Beograd na mestu opšteg hirurga.

Ispod dole navedenih izvoda iz biografije, Dr. Mandić od skoro može da doda i online akreditovano predavanje kojim je obogatio sadržaj sajta udruženja:

 • Završio obuku za lečenje hroničnih rana Klinike za dermatologiju i plastičnu hirurgiju, London,UK, 2007. 
 • Bio na obuci za lečenje hroničnih rana u KC Ljublјana,Slovenija, Klinika za lečenje infekcija, 2008. 
 • Učešće na II Balkanskiom kongresu flebologa,Beograd, 2009, Radionica: Primena kompresivne terapije u lečenju ulkusnih rana potkolenice 
 • Završio više kurseva KME na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti obolјenja vena i dijabetologije 
 • Učešće na European Venous Forum Larnaca,Cyprus, 4-6. novembar 2010. 
 • Završio 7.Viennese Compression Schoole and Workshop Modern Wound CareVienna/Austria 2011. godine
 • Višegodišnje iskustvo u lečenju pacijenata sa hroničnim ranama.
 • Predavač po pozivu u okviru domaćeg kursa prve kategorije „Nova stremlјenja u lečenju rana“ br. A-1-1319/11, 08. 4.2011. Kopaonik
 • Autor i predavač kursa KME „Lečenje hroničnih rana“ za lekare i med.sestre, akreditacioni br. A-1-1711/10 2010/2011. Ukupno održano 11 kurseva, koje je uspešno završilo 148 polaznika. 
 • Autor i predavač kursa KME „Savremeni načini lečenja hroničnih rana“ za lekare i med.sestre, akred.br.A-1-1718/11 2011/2012. Uspešno završilo 252 polaznika. 
 • Predavač po pozivu – VIII škola za lečenje hroničnih rana, 11. i 12.10.2013., Beograd, akreditacioni broj: A-1-1689/13 
 • Predavač po pozivu Kursa prve kategorije „Kondicioniranje i hirurško lečenje hroničnerane“, Kopaonik novembar 2013. 
 • Predavač po pozivu – I Međunarodni simpozijum za kućno lečenje hroničnih rana, Beograd, 15.12.2013. 
 • Predavač po pozivu – II Međunarodni simpozijum za kućno lečenje hroničnih rana, Novi Sad 25.01.2014. 
 • Autor Online kursa KME „Lečenje hroničnih rana“ 2014/2015. za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i tehničare.Akreditacioni broj D-1-673/14 
 • Objavljen stručni rad-apstrakt u referentnom naučnom časopisu : Mandic B.,Hadzic O.,Djuric T.Chronic wounds of abdominal wall in heroin addicts after installation of naltrexone implant.EWMA Journal Supplement 2012;Vol.12/number 2: EP 407 
 • Tokom 2011. i 2012. učešće u naučno – istraživačkom programu „Vein Consult Programm“ Svetske angiološke asocijacije pod vođstvom Akademika Prof.Dr Đorđa Radaka 
 • Stručni rad „Education of health professionals as a first step in building of Home Care Wound Care in Serbia“, čiji je prvi autor je od strane Naučnog komiteta EWMA prezentovan na Evropskom kongresu za lečenje rana u Madridu u maju 2014. (The 24th Conference of the European Wound Management Association ).
 • Koautor monografije "Lečenje hroničnih rana", izdanje Zavoda za udžbenike, oktobar 2014.