Upotreba laka za nokte može da šteti zdravlju?!

Izgleda da ni korišćenje lakova za nokte više nije bezopasan način ulepšavanja. Način proizvodnje lakova za nokte se od njihovog pronalaska značajno promenio i oni danas sadrže različite hemikalije od kojih neke mogu ozbiljno narušiti zdravlje vašeg endokrinog i reproduktivnog sistema, tvrde naučnici.

U nedavno sprovedenom istraživanju koje je obuhvatilo 24 ispitanice, a koje su u saradnji sproveli Duke University i Environmental Working Group, otkriveno je da štetne hemikalije iz ovih preparata kroz nokte zaista prodiru u organizam, remeteći produkciju i funkcionisanje različitih hormana, a na taj način suštinski utiču na ceo organizam. Samo šest sati nakon što su nalakirale nokte, kod većine ispitanica je utvrđen povišen nivo difenil fosfata u krvi, a deset sati kasnije, nivo difenil fosfata u krvi je bio čak sedam puta viši od preporučenih vrednosti. Kada naš organizam pokuša da razgradi difenil fosfat, nastaje trifenil fosfat (TPHP) - neurotoksin, endokrini toksin, reproduktivni toksin, alergen i genotoksin (uzrokuje malignu alteraciju ćelija). 

Osim pomenutog, lakovi za nokte sadrže i druge štetne sastojke:

  • toluen - daje laku sjaj i postojan pigment; može utcati na centralni nervni sistem i prouzrokovati glavobolju, slabost, nesvesticu i vrtoglavicu, ali i ozbiljne reproduktivne poremećaje;
  • formaldehid - bezbojni gas koji produžuje rok lakovima za nokte; međutim, ukoliko patite od alergija, kontakt s formaldehidom može prouzrokovati pojavu dermatitis, a u najgorem slučaju, može prouzrokovati poremećaj srčanog ritma, pojavu konvulzija, a već odavno je poznat kancerogeni efekat ove supstance;  
  • dibutil ftalat – ova supstanca se koristi kao miris u lakovima, a povezuje se sa poremećajem rada štitne žlezde, pojavom ginekoloških poremećaja, kao i bolestima organa za disanje.

Nemojte paničiti, jer su renomirani proizvođači lakova za nokte prepoznali objektivnu zdravstvenu opasnost koja može nastati upotrebom ovih kozmetičkih proizvoda i orijentisali se na izradu lakova koji ne sadrže pomenute štetne hemikalije. Bezbedni lakovi za nokte se na tržištu mogu pronaći sa oznakama “5-free” (ne sadrži formaldehid, toluen, dibutil ftalate i kamfor),  ili “3-free” (lak ne sadrži tri štetna sastojka - formaldehid, dibutil ftalate i toluene).

Priredio: Dejan B. Živanović, B. Sc. (hons.), spec. kliničke nege

Izvor: https://brightside.me/inspiration-health/what-happens-to-your-body-10-hours-after-you-apply-nail-polish-327910/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside