Toksoplazmoza

Test je istekao.

Toksoplazmoza

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Toksoplazmozi

Program: ONLINE TEST
Autor: Mr ph Jelena Stajić
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Lekare, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničare, Farmaceute
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: А-1-1871/22
Broj odluke: 153-02-00688/2022-01
Akreditovan dana: 18.11.2022.
Akreditacija važi do: 16.11.2023.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Toksoplazmoza. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5
Broj pitanja u testu: 50
Cena: Besplatno za članove udruženja AZSSS i OPUZ, ostali 350 din
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


TOKSOPLAZMOZA (TOXOPLASMOSIS)