Osnovi dijetoterapije kod bolesti creva i celijakije

Test je istekao.

Osnovi dijetoterapije kod bolesti creva i celijakije

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Osnovima dijetoterapije kod bolesti creva i celijakije

Program: ONLINE TEST
Autor: Ass dr sc med. Dejan Živanović
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: D-1-473/23
Broj odluke: 153-02-00118/2023-01
Akreditovan dana: 22.05.2023.
Akreditacija važi do: 21.05.2024.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Osnova dijetoterapije kod bolesti creva i celijakije. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5
Broj pitanja u testu: 50
Cena: Besplatno za članove udruženja AZSSS i OPUZ, ostali 500 din
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu