FACE COVID - Psihološka samopomoć u vreme COVID-19 krize

Pokušajte sebi da odgovorite na sledeća pitanja:

Koje su to vaše vrednosti vezane za zdravlje? Brigu o sebi i drugima? Koliko su vam bitni vaši  bližnji?

Zašto stavljate masku na lice i perete ruke? Zbog čega to radite?

Zato što vrednujete život? Zato što vrednujete zdravlje drugih i želite da doprinesete smanjenju efekata bolesti?

Ako ste zdravstveni radnik, vojnik ili ste na neki drugi način uključeni u direktan rad sa obolelima, zbog čega idete na posao? Ako radite u privredi na poslovima bitnim za opstanak društva, koje vas vrednosti pokreću? Koji je to osnovni pokretač vaših akcija?

Ukoliko identifikujete vrednosti koje vas pokreću na akcije i zasnujete ono što radite na vrednostima, imaćete snažan izvor motivacije. Stalno ponavljamo kako smo kao društvo izgubili prave vrednosti, evo prilike da se polazeći od ličnog nivoa ponovo povežemo sa onim najbitnijim u nama. Na taj način pronaći ćemo u sebi resurse i volju za izvršavanje svega potrebnog u odredjenoj situaciji.

 

BROŠURA Dr Russ Harris-a "Kako efektivno odgovoriti na COVID-19 krizu":   https://drive.google.com/file/d/1-cHQE45q9VqBvfU8Zi3xUpGlKHx5psGE/view?usp=sharing

 

Video producent i Act prakticar Darko Tomić 
Šef odseka za kontinuiranu medicinsku edukaciju Edvard Vodišek