Uslovi korišćenja

Sadržaj platforme koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale nalazi se pod zaštitom važećeg  Zakona o autorskim pravima. Sadržaj sa platforme ne sme biti reprodukovan, kopiran, distribuiran i prikazan, prenesen, poslat bilo kojoj firmi ili organizaciji, bilo kojim sredstvom bez prethodne saglasnosti OPUZ-a.

Molimo sve korisnike da prilikom unosa ličnih podataka vode računa o ispravnosti unetih podataka. Zabranjeno je lažno predstavljanje i unos neistinitih podataka.

Korisnici ne smeju u polja pilikom registracije i/ili u polja kontaktirajte nas postavljati pogrdnu reč ili reč koja vređa, omalovažava ili diskriminiše na polnoj, rasnoj, verskoj ili nacionalnoj osnovi.

Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje platforme, koju su izabrali prilikom registracije.

Korisnici ne smeju da otkrivaju lozinku trećim licima.

Ukoliko korisnici prekrše ove obaveze, to čine isključivo na sopstvenu odgovornost.

Registrovani korisnik ima pravo da zahtevom opozove svoje lične podatke administratoru putem e-mail office@opuz.rs  i na taj način nalog se prebacuje u neaktivno stanje a svi lični podaci se brišu iz baze.

Lični podaci registrovanih korisnika neće biti dostupni ostalim korisnicima. Lični podaci će se koristiti u svrhu izdavanja potvrde o položenom testu. Lični podaci se šalju i nadležnoj komori čiji je korisnik član.

Opuz nije odgovoran ako se korisnici ne pridržavaju uslova, prava i obaveza gore navedenih.

Administratori sajta zadržavaju pravo da obaveštavaju korisnike platforme o svim bitnim informacijama putem njihovog e-maila i/ili kontakt telefona upisanih prilikom registracije.

Administratori sajta zadržavaju prava da usled nepoštovanja gore navedenih prava i obaveza korisniku privremeno ili trajno onemoguće pristup platformi za online edukaciju.

 

 

Hvala na razumevanju.

 

Vaš OPUZ