Bioinženjering: od lista spanaća do funkcionalnog srčanog tkiva

Naučnici su otkrili način kako da od lista spanaća bioinženjerskom metodom stvore funkcionalno tkivo ljudskog srčanog mišića, što bi u budućnosti moglo značajno doprineti rešavanju problema regeneracije oštećenih tkiva i organa u humanoj medicini. Nedavno objavljena studija u časopisu Biomaterials, donosi inovativan način za kultivisanje vaskularnog sistema, a koji je već dugo kamen spoticanja u razvoju metoda za regeneraciju tkiva. Naime, iako već duže vreme postoje razvijene metode nalik 3D štampanju za laboratorijsku kultivaciju različitih vrsta ljudskog tkiva, ključni problem u primeni ove metode je bio nemogućnost uspešnog uzgoja krvnih sudova, koji su ujedno i najznačjniji za životni opstanak kultivisanih tkivnih kultura. 

“Glavni ograničavajući faktor u stvaranju veštačkog tkiva je upravo bio nedostatak vaskularne mreže, bez koje su tkiva veoma brzo umirala”, istakao je Dr Joshua Gershlak, koautor  pomenutog istraživanja koje je sprovedeno na Worcester Polytechnic Institute - u u Masačusetsu, SAD, objašnjavajući ideju istraživača da iskoriste list biljke za kultivaciju humanog tkiva. “Jedna od važnih karakteristika listova je upravo razgranata sudovna mreža čija je uloga transport vode i nutrijenata do ćelija. Uspeli smo su modifikujemo list spanaća i uklonimo iz njega biljne ćelije”, dodao je Dr Gerslak.  

Istraživači su tzv. biljni okvir posebnom metodom spojili sa živim ljudskim ćelijama, kako bi na listu spanaća izraslo humano tkivo okruženo sitnim žilicama lista. Biljne žilice su aktivno preuzele ulogu krvnih sudova. Nalik pravom vaskularnom sistemu, “vene” u modifikovanom listu prenose kiseonik ćelijama humanog tkiva sa kojim su ih naučnici spojili.

Ohrabreni dobijenim rezultatima, istraživači smatraju da se na istom principu mogu koristiti i listovi drugih biljaka za regeneraciju drugih vrsta humanog tkiva, ističući da bi prilagođavanje biljaka koje se uzgajaju hiljadama godina za obnovu ljudskog tkiva uskoro objektivno moglo da reši problem nedostatka tkiva u transplantacionoj medicini.

 

Priredio: Dejan B. Živanović, B.Sc. (hons.), spec. kliničke nege

Izvor: http://news.nationalgeographic.com