Inovativni preparat koji će izbaciti iz upotrebe injekcije insulina

Kapsule napunjene ćelijama koje su modifikovane metodom genetskog inženjeringa mogle bi u potpunosti izbaciti iz upotrebe injekcije insulina u tretmanu dijabetesa, pokazala je nedavno objavljena naučna studija. Pomenute kapsule koje ispuštaju insulin, stručnjaci su već testirali u laboratorijskim uslovima, na miševima, a u sledećoj fazi ispitivanja treba da započne i kliničko testiranje ovog preparata. Nakon što su kapsule obolelim miševima ugrađene ispod kože, posle nekoliko nedelja je registrovano da se nivo glukoze u krvi ponovo vratio u granice fizioloških vrednosti.

Naučnici se nadaju da će u naredne dve godine dobiti dozvolu za testiranje revolucionarne metode na ljudima, a ukoliko tokom kliničkog testiranja preparata sve bude u redu i postignu se rezultati kao i kod primene na miševima,  to će biti odlična vest za obolele od dijabetesa tipa 1, ali i one sa tipom 2, koji svakodnevno i više puta u toku dana moraju sebi dadaju injekcije insulina, navodi se u studiji.  

“Zastrašujuća je činjenica da će do 2040. godine svaka deseta osoba na planeti oboleti od nekog vida dijabetesa. Ukoliko se ova terapija pokaže uspešnom I uđe u kliničku primenu, pacijenti će kapsule menjati samo tri puta tokom godine, što je svakako neuporedivo bolje od ubrizgavanja insulina na dnevnoj osnovi”, izjavio je Dr Martin Fussenegger, koji je vodio pomenuto istraživanje u Bazelu, Švajcarska.

Naučnik je objasnio na koji način će biti izvršeno modifikovanje ljudskih ćelija pankreasa - na osnovu postupka koji se koristi za već usavršenu modifikaciju bubrežnih ćelija, zbog čega će I biti moguće da se ove revolucionarne kapsule proizvode industrijski. Istraživači su na kraju saopštenja dodali i da planiraju plasman ovog preparata na svetsko tržište tokom narednih deset godina.

Preveo: Dejan B. Živanović, B. Sc. (hons.), spec. kliničke nege

Izvor: https://www.theguardian.com