Naučnici uspeli da zaustave širenje kancera?

Uprkos brojnim istraživanjima i novčanim ulaganjima u brojna istraživanja, karcinom je, nažalost, još uvek smrtonosna i neizlečiva bolest. Maligne tumorske ćelije mogu se proširiti po telu obolele osobe na nekoliko načina, i taj proces, metastaziranje, je neposredan uzrok gotovo 90% smrtnih slučajeva od karcinoma. Međutim, nova studija koja je zasada sprovedena samo u laboratorijskim uslovima na miševima, daje novo svetlo na sprečavanje nastanka metastaza malignih tumora: naime, naučnici su uspeli da taj proces uspore u organizmu miševa za čak 75%!

Istraživanje je nedavno objavljeno u časopisu Nature, a pokazalo je da promena u imunološkom sistemu značajno usporava širenje malignih ćelija na pluća. Reč je o preliminarnim istraživanjima koja tek daju uvid u mehanizam širenja tumora, što konačno može dovesti do razvijanja novih terapijskih protokola, navodi se u saopštenju istraživačkog tima. Naučni tim na Institutu Sanger u Cambridge - u je pokušao da sazna šta konkretno utiče na širenje tumorskih ćelija u telu, kao i koji su dijelovi DNK uključeni u borbu protiv širenja malignih tumora. Istraživanjem su došli do 23 dela molekula DNK koji ili olakšavaju ili otežavaju širenje karcinoma, a velik deo ovih molekula je takođe uključen i u kontrolu imunološkog sistema. Usredsredivši se na jedan gen, Spns2, naučnici su kod miševa uspeli da smanje širenje tumora na pluća za neverovatnih 75%. Generalno uzevši, imunoterapija je do sada pokazala najbolje efekte u borbi protiv raka kod većine pacijenata. Nažalost, malo je onih koji su sa dijagnozom metastaza doživeli potpuno izlečenje karcinoma, pa čak ni primena agresivne standardne terapije kod većine pacijenata iz ove grupe obolelih obično ne daje zapaženije terapijske efekte.

„Istraživanje koje smo sproveli na miševima nam daje novi uvid u ulogu gena u širenju karcinoma i moglo bi pomoći u otkrivanju potencijalnih tretmana lečenja raka u budućnosti. Metastaze je jako teško izlečiti, pa su ovakva istraživanja od velike važnosti“, istakla je dr. Justine Alford sa britanskog nacionalnog Instituta za istraživanje raka.

Preveo: Dejan Živanović, B.Sc. (hons.), spec. kliničke nege

Izvor: http://www.bbc.com/news/health-38582007