Otkrića: oralni antidijabetik metformin sprečava i leči maligne bolesti

Naučnici sa Univerziteta Kalifornija u San Dijegu su nedavno saopštili da su uspeli da otkriju molekularni mehanizam na koji metformin, stari lek za tretman dijabetesa tipa 2 deluje na ćelijskom nivou i štiti epitelno tkivo telesnih šupljina i organa od infekcija, upala i rasta tumora. Istraživanje koje se prvenstveno odnosilo na ispitivanje antitumorskog dejstva metformina je nedavno objavljeno u elektronskom izdanju časopisa Life.

Naučnici su saopštili da je suština antitumorske zaštite osiguranje polariteta svih ćelija, budući da je to i osnovni preduslov za stvaranje efikasne zaštitne barijere protiv dejstva različitih toksina, mikroorganizma i medijatora zapaljenja, a u čemu se metformin pokazao kao izuzetno uspešan. Gubitak polariteta ćelija znači i gubitak zaštitne barijere koja dovodi do njihove disfunkcije I, naposletku, razvoja tumora. Nova studija otkriva dosad nepoznati mehanizam koji pomaže ojačanjestrukture između epitelnih ćelija primenom metformina koji aktivira tzv. polaritetni stresni put LKB1 – AMPK, a koji postoji samo ako su epitelne ćelije u stanju stresa. Put se uključuje u trenutku kada enzim AMPK koji štiti ćelijski polaritet, u uslovima stresa aktivira supresorske molekule nazvane LKB1.

Pomenuta studija je pokazala da upravo metformin pomaže u aktivaciji puta LKB1 – AMPK, stvarajući uslove za održavanje ravnoteže. Prema rečima istraživača, ovaj proces aktivira protein giv/Girdin čije stvaranje i zaštitu od naknadnih mutacija podstiče metformin, istovremeno čuvajući i fiziološku funkciju epitelnih ćelija putem dejstva na AMPK. Poznato je da je mutirani giv/Girdin neposredni uzročnik nastanka malignih alteracija u ćelijama kod više oblika malignoma, a najčešće raka debelog creva.Identifikujući giv/Girdin protein kao ključni deo polaritetnog puta, naučnici su došli do novih saznanja o epitelnoj zaštiti i tumorskoj supresiji, a na ovaj proces veliki uticaj može imati upravo metformin. Trenutno se vrše dalja istraživanja u cilju procene prednosti terapije ovim relativno jeftinim lekom u kliničkoj onkologiji.

Preveo: Dejan B. Živanović, B. Sc. (hons.), spec. kliničke nege

Izvor: https://www.sciencedaily.com/

Ilustracija: HealthCentral.com