Silikonski implantati za povećanje grudi mogu prouzrokovati rak

Devet žena iz SAD je umrlo od retkog oblika karcinoma čiji je nastanak doveden u vezu sa silikonskim implantatima u njihovim grudima, nedavno su u svom izveštaju objavili službenici saveznih zdravstvenih vlasti Sjedinjenih Država. Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) objavila je da do 1. februara ove godine dobila čak 359 izveštaja o oboljevanju od anaplastičnog limfoma velikih ćelija, maligne bolesti imunološkog sistema, koji je prvi put doveden u vezu sa silikonskim protezama za grudi još 2011. godine.

Prema navodima FDA, rizik od nastanka karcinoma je značajno veći kod implantata sa teksturiranom površinom, za razliku od glatkih, iako naučnici još uvek nisu utvrdili razlog ove pojave - od 231 prijavljenog slučaja, kod čak 203 pacijentkinje je bio ugrađen upravo implantat sa teksturisanom površinom, dok je samo 28 njih imalo ugrađen gladak implantat. Naučnici su ipak naglasili da ne treba dizati paniku, budući da se veliki broj žena svake godine podvrgava ugradnji silikona u grudi, a karcinom je retka posledica koja se javlja kod malog broja onih koje su se podvrgle ovoj estetskoj operaciji. Ipak, potencijalni rizik je bio dovoljan razlog da podstakne raspravu u stručnim krugovima i javnosti o potencijalnoj zdravstvenoj štetnosti silikonskih implantata  za dojku.

Inače, teksturisani implantati za dojku su konstruisani sa ciljem smanjenja rizika za nastanak  komplikacija koji su u vezi sa ožiljavanjem tkiva koje okružuje implantat u dojci, kao i smanjenje rizika za pomeranje ugrađenog implantata. Međutim, pojedina istraživanja sugerišu da se na teksturisanim implantatima pre mogu razviti kolonije bakterija nego na glatkim, što može značajno povećati rizik od postoperativne infekcije, raka ili pak mogućnosti odbacivanja implantata. Simptomi karcinoma povezanog sa silikonskim umecima se mogu pojaviti i nekoliko godina nakon operacije, a pre svega uključuju pojavu otoka koji ne iščezava ili bola u okolini implantata.

Stručnjaci iz FDA upozoravaju da silikoni svakako nisu rešenje za ceo život i da njihov vek trajanja varira od pojedinca do pojedinca, dodavši je iskustvo pokazalo da su sve žene koje su ugradile implantate morale biti podvrgnute dodatnim hirurškim intervencijama kad – tad, i to zbog različitih indikacija – od infekcije do pomeranja implantata, a u retkim slučajevima i zbog malignih bolesti. Dr Gretchen Burns iz FDA upozorava da što duže žena ima implantate u grudima, veća je i mogućnost nastanka komplikacija i potrebe za primenom sekundarnih hirurških intervencija, dodavši da je redak slučaj da silikonski implantati potraju 20 - 30 godina, a da pritom ne prouzrokuju nikakve zdravstvene probleme.

 

Preveo: Dejan B. Živanović, B.Sc. (hons.), spec. kliničke nege

Izvor: http://time.com